​​LIVETEXT Comisia Iordache votează pe bandă rulantă modificările cu dedicație ale Codului de procedură penală / Articolul care-l poate ajuta pe Dragnea / Denunțurile și condamnările în apel, aproape desființate

Comisia specială parlamentară condusă de deputatul PSD Florin Iordache dezbate joi proiectul de modificare a Codului de procedură penală (CPP) și urmează să dea un raport final. În urmă cu zi, Opoziția i-a acuzat pe social- democrați că nu vor susține amendamentele și observațiile CSM menite să îmbunătățească considerabil proiectul controversat depus de PSD. 

Urmărește transmisiunea video 
UPDATE 15: 35 Amendamentul care îl poate ajuta pe Liviu Dragnea a fost adoptat. Articolul 453 care reglementeză revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută și când se introduce aliniatul neredactarea şi/sau nesemnarea hotărârii de condamnare de judecătorul care aparticipat la soluţionarea cauzei.
 
UPDATE 15:10 La articolul 421 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins: Instanța de apel nu poate desființa sentința primei instanțe prin care s-a dispus achitarea inculpatului și nu poate pronunța o hotărâre de condamnare  direct  în  apel  decât  dacă  sunt administrate  probe  noi  care  să  conducă  la desființarea soluției de achitare a primei instanțe  pentru infirmarea motivelor pentru care a fost dispusă achitarea.
UPDATE 14:50  articolul 305 aliniat 1 indice1 Organul de urmărire penală dispune începere urmăririi penale cu privire la faptă în termen de maxim un 1 de zile de la data începerii urmăririi penale  cu privire la faptă. Organul de urmărrire penală este obligat să procedeze fie la inceperea urmăririi penale cu privire la persoană dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru a dispune caeastă măsură, fie la clasarea cauzei – amendament adoptat.
UPDATE 14:40  Pentru ca o persoană să beneficieze de dispozițiile referitoare la reducerea limitelor de pedeapsă denunțul trebuie să fie depus într-un termen de maxim 6 luni de la data la care persoana luat cunoștiință de săvîrșirea infracțiunii – articolul 290 aliniatul 1 adoptat
 
UPDATE 14:23  se elimină alineatele controversate (4) și (5) din articolul 249 care prevedeau că durata măsurilor asigurătorii în faza de urmărire penală nu poate depăși 1 an, iar durata totală nu poate depăși 3 ani.
 
UPDATE 14:00   Măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăți, în cursul urmăririi penale, sau de către instanța de judecată în faţa căreia se află cauza, în cursul judecății, numai dacă din probe rezultă probe sau indicii temeinice că inculpatul a săvârşit o infracţiune şi există una dintre următoarele situații – amendament adoptat.
  • inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a i se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte inculpatul încearcă să influențeze un alt participant la comiterea infracțiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, sa ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine ca o altă persoană să aibă un astfel de comportament
  • inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere frauduloasă cu acesta
  • există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în acțiune a mișcării penale împotriva sa, inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune sau pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni.
UPDATE 13:45 articolul 214 depre controlul judiciar aliniatul 1se modifică astfel:
Instanța de judecată în fața căreia se află cauza poate dispune prin încheiere luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat la cererea motivată a procurorului sau din oficiu pe o perioadă de cel mult 30 de zile care poate fi prelungit cu cel mult 160 de zile  – amendament deputat UDMR Marton Arpad.

UPDATE 13:15 la articolul 162 se introduce un nou aliniat 6 cu următorul cuprins Prin obiecte care nu au legătură cu cauza potrivit alinatului 4 se înțelege orice obiect, suport electronic de date sau înscris care nu servește ca mijloc de probă pentru dovedirea infracțiunii pentru care a fost autorizată perchiziția sau pentru care a fost obținut ulterior mandat de perchiziție de la judecătorul competent potrivit legii amendament adoptat
 
UPDATE 13:05 Convorbirile, comunicările sau conversațiile interceptate şi înregistrate, care nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării nu pot fi folosite sau atașate la dosarul de urmărire penală. Articolul 143, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41) Convorbirile, comunicările sau conversațiile interceptate şi înregistrate,  care nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării, care nu au legătură cu infracțiunea sau persoanele care fac obiectul cercetării ori care nu contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor nu pot fi folosite sau atașate la dosarul de urmărire penală. Acestea se arhivează la sediul parchetului, în locuri speciale, în plic sigilat, cu asigurarea confidențialității și pot fi puse la dispoziția celui vizat, la solicitarea acestuia.

Convorbirile, comunicările sau conversațiile interceptate și înregistrate, pot fi  folosite numai pentru probarea faptei ce formează obiectul cercetării ori contribuie  la identificarea ori localizarea persoanelor pentru care s-a solicitat autorizarea de la judecătorul de drepturi și libertăți, restul consemnărilor rezultate din mandatul de supraveghere tehnică urmând a fi distruse în termen de 30 de zile de la obținerea acestora.

Articolul 145 aliniatul 1 se modifică astfel: după încetarea măsurii de supraveghere tehnnică procurorul informează în scris în cel mult 10 zile pe inculpatul care a fost subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luata în privința sa – amendament PSD.

alin 2 se modifică după momentul informării persoana supravegheată are dreptul de a lua la cunoștință la cerere, de conținutul proceselor verbale în care sunt consemnate activitățile de supraveghere tehnică efectuate. De asemenea, procurorul trebuie să asigure la cerere, ascultarea integrală a convorbirilor comunicărilor sau conversațiilor ori vizionarea imaginilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnică  amendament deputat UDMR Marton Arpad

Dupa articolul 145 se introduce un nou articol cu următorul cuprins-  Dacă din datele și informațiile obținute în baza mandatelor de supraveghere tehnică rezultă probe sau indicii temeinice cu privire la săvârșirea unei alte infracțiuni decât cele prevăzute la aliniatul 2, datele și informațiile se înaintează procurorului care poate proceda potrivit artic 140 și 141 care se aplică în mod corespunzător – amendament adoptat propus de CSM și PSD

UPDATE 13:00 Ședința s-a reluat.
UPDATE 12:20 Pauză 10 minute 
 
UPDATE 12:18  Articolul 139 Supravegherea tehnică se dispune de judecătorul de drepturi și libertăți atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții aliniatul 1 există indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni dintre cele prevăzute la alin 2. – amendament adoptat
alin 3 – Înregistrările prevăzute în prezentul capitol efectuate de părți și de subiecți procesuali principali constituie mijloace de probă când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terții – amendament adoptat
un nou aliniat introdus – Înregistrările de pe camerele de supravechere precum și cele realizate în locurile publice pot constitui mijloace de probă – amendament adoptat
 
UPDATE 12:10 Articolul 125 privind protejarea martorului ameninţat se modifică astfel –  În cazul în care există probe sau indicii temeinice că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale, organul judiciar competent acordă acestuia statutul de martor ameninţat şi dispune una ori mai multe dintre măsurile de protecţie prevăzute la art. 126 sau 127, după caz.

UPDATE 12:05 Articolul 106 privind audierea modificat astfel:  audierea unei persoane nu poate dura mai mult de 6 ore din 24 ore, perioadele de 6 ore nu pot fi consecutive, intervenind un interval de 12 ore –  amendament adoptat

UPDATE 11:57 Ceartă între deputatul USR Stelian Ion și deputații PSD. Iordache îi atrage atenția deputatului USR „De ce facți poze la documente, nu aveți documentul în față? ”
Stelian Ion: Trebuie să ținem o evidență a amendamentelor …nu înteleg care este problema
Eugen Nicolicea PSD: Ești un scandalagiu și o rușine a Parlamentului. Ești un golan.
 
UPDATE 11:45 Art. 102 privind excluderea probelor obţinute în mod nelegal este adoptat în varianta:
alin 2 Probele obțiunute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal fiind lovide de nulitate absoută
alin 3 Nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrată determină excludera probei și a mijloacelor de probă
alin 5 Probele și mijloacele de probă excluse se păstrează sigilate la sediul Parchetului în ce privește cauzele aflate în faza de urmărire penală, respectiv al instanței, în ce privește cauzele aflate în curs de judecată CSM PSD

UPDATE 11: 30 Articolul 97 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) cu următorul cuprins: (4) Pentru a putea servi la pronunțarea unei soluții de trimitere în judecată, de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, mijloacele de probă prevăzute la alin. (2) lit. f) trebuie să poată fi verificate din punct de vedere al legalității obținerii lor și expertizate, în vederea stabilirii realității ori veridicității acestora.- amendament adoptat 
 
UPDATE 11:33  Articolul 71 privind temeiul strămutării se modifică astfel: Înalta Curte de Casație și Justiție strămută judecarea unei cauze de la curtea de apel competentă la o altă curte de apel iar curtea de apel strămută judecarea unei cauze de la un tribunal sau după caz, de la o judecătorie din circumscripția sa la o altă instanță de același grad din circumscripția sa, atunci când există o suspiciune rezonabilă ce rezultă din probe sau indicii temeinice. 
 
UPDATE 11:10 Articolul 64 aliniatul 1 se modifică în sensul că „judecătorul este incompatibil dacă există indicii temeinice că imparțialitate judecătorului este afectată”. Amendamentul nou introdus nu a fost susținut de Opoziție 

UPDATE 11:02 Modificări efectuate. Amendamentele CSM și MJ însușite de comisie și adoptate
Articolele adoptate
articolul 47 – Excepțiile de necompetență
(1) Excepția de necompetență teritorială poate fi invocată până la începerea cercetării judecătorești.
(2) Excepțiile de necompetență pot fi invocate din oficiu, de către procuror, de către persoana vătămată sau de către părți”. MJ
La articolul 39 alineatul (1), litera d) se abrogă.

Competența art 40 (1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă în primă instanţă infracţiunile de înaltă trădare, infracţiunile săvârşite de senatori, deputaţi şi membri din România în Parlamentul European, de membrii Guvernului, de judecătorii Curţii Constituţionale, de membrii Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de chestori, de generali, mareşali şi amirali.”

La articolul 38 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„g) infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului şi de adjuncţii Avocatului Poporului;”

La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Curtea de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de tribunale, precum şi  împotriva celor pronunţate în primă instanţă de judecătorii, cu excepţia celor date în competenţa tribunalului.”

La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Tribunalul judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de judecătorii în cauzele privind infracţiuni pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate sau cu privire la care poate interveni împăcarea CSM.

Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Articolul 31 Avocatul asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii procesuali pe tot parcursul procesului, în condiţiile legii.”

UPDATE 10:52 Amendament CSM accepta t la articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) În cazul în care persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă, iar reprezentantul legal al acesteia renunţă la pretenţiile civile formulate sau, după caz, încuviințează actul de renunţare al persoanei vătămate, procurorul poate continua acţiunea civilă.”

UPDATE 10:45 Una din primele modificări se referă la interzicerea comunicărilor publice în cursul urmăririi penale sau al judecării cauzei în procedură de cameră preliminară. 

Modificare art. 4 Cpp
(3) În cursul urmăririi penale şi al judecării cauzei în procedură de cameră preliminară sunt interzise comunicările publice, declaraţiile publice precum şi furnizarea de alte informaţii, direct sau indirect, provenind de la autorităţi publice sau orice alte persoane fizice sau juridice referitoare la faptele şi persoanele ce fac obiectul acestor proceduri.

(4 )În cursul urmării penale sau al judecăţii organele de urmărire penală sau instanţa de judecată pot comunica public date despre procedurile penale care se desfăşoară doar atunci când datele furnizate justifică un interes public prevăzut de lege sau acest lucru este necesar în interesul descoperirii şi aflării adevărului în cauză.

UPDATE 10:15 Comisia specială dezbate pe articole și votează

UPDATE 10:10 Ședința a început

Cu o zi în urmă,  la dezbaterille generale PSD a introdus un nou amendament potrivit căruia organele judiciare pot fi intimidate. Mai exact se introduce un nou alineat care prevede că procurorul poate fi tras la răspundere dacă dispune o măsură privativă de libertate în cazul unui inculpat dacă ulterior acesta este achitat.
„Reprezintă privare nelegală de libertate orice măsură preventivă privativă de libertate dispusă într-o cauză în care persoana a fost achitată cu excepția cazului în care survine dezicriminarea faptei a urmare a modificărilor legislative interveniție ulterior pentru orice motiv sau daca la data dispunerii măsurii privării de libertate existăo cauză de încetare a procesului penal” (PSD)
Ce prevede proiectul PSD în forma inițială – cele mai controversate prevederi: 

La articolul 4, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. (3) – (6) cu următorul cuprins:

(3) În cursul urmăririi penale şi al judecării cauzei în procedură de cameră preliminară sunt interzise comunicările publice, declaraţiile publice precum şi furnizarea de alte informaţii, direct sau indirect, provenind de la autorităţi publice sau orice alte persoane fizice sau juridice referitoare la faptele şi persoanele ce fac obiectul acestor proceduri.

(4) În cursul urmării penale sau al judecăţii organele de urmărire penală sau instanţa de judecată pot comunica public date despre procedurile penale care se desfăşoară doar atunci când datele furnizate justifică un interes public prevăzut de lege sau acest lucru este necesar în interesul descoperirii şi aflării adevărului în cauză.

(5) Comunicările publice prevăzute la alin. (4) nu se pot referi la persoanele suspectate sau acuzate ca fiind vinovate de săvârşirea unei infractiuni.

(6) În cursul procesului penal este interzisă prezentarea publică a persoanelor suspectate de săvârşirea unor infracţiuni purtând cătuşe sau alte mijloace de imobilizare sau afectate de alte modalităţi de natură a induce în percepţia publică că acestea ar fi vinovate de săvârsirea unor infractiuni.”

Probe și înscrisuri

La articolul 102, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal, fiind lovite de nulitate absolută.
(3) Nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrată determină excluderea probei şi a mijloacelor de probă.
(5) Probele şi mijloacele de probă excluse se păstrează în plic sigilat la sediul parchetului, în ce priveşte cauzele aflate în faza de urmărire penală, respectiv al instanţei, în ce priveşte cauzele aflate în curs de judecată.”

La art. 106, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
”(11) Audierea unei persoane nu poate dura mai mult de 6 ore din 24 de ore

La articolul 110, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, (11), cu următorul cuprins:
„(11) Declaraţiile suspectului sau inculpatului vor fi obligatoriu înregistrate cu mijloace tehnice audio sub sancțiunea excluderii acestei probe.

La articolul 143, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1) cu următorul cuprins:
„(41) Convorbirile, comunicările sau conversațiile interceptate şi înregistrate, care nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării, care nu au legătură cu infracţiunea sau persoanele care fac obiectul cercetării ori care nu contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor nu pot fi folosite sau ataşate la dosarul de urmărire penală. Acestea se arhivează la sediul parchetului, în locuri speciale, în plic sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii și pot fi puse la dispoziția celui vizat, la solicitarea acestuia. La soluţionarea definitivă a cauzei, acestea vor fi șterse sau, după caz, distruse de către procuror, încheindu-se în acest sens un proces-verbal, dacă nu s-a obținut mandat de interceptare și pentru restul convorbirilor.În cazul în care pe parcursul derulării activității de interceptare sau înregistrare a convorbirilor, comunicărilor sau conversațiilor rezultă indicii săvârșirii și ai altor infracțiuni, poate fi cerută completarea mandatului și cu privire la acele infracțiuni. Convorbirile, comunicările sau conversaţiile interceptate şi înregistrate, pot fi folosite numai pentru probarea faptei ce formează obiectul cercetării ori contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor pentru care s-a solicitat autorizarea de la judecătorul de drepturi și libertăți, restul consemnărilor rezultate din mandatul de supraveghere tehnică urmând a fi distruse în termen de 30 de zile de la obținerea acestora.”

La articolul 145, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) După încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat şi pe orice persoană independent de calitatea avută de aceasta în cadrul urmăririi penale, despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privinţa sa.”

După articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 1451 cu următorul cuprins:

„Art. 145 – (1) Datele, informațiile și rezultatele mandatelor de supraveghere tehnică obținute în baza Legii nr. 51/1991 nu pot fi utilizate în alte cauze și pentru cercetarea altor infracțiuni decât cele ce afectează siguranța națională, potrivit acestei legi și pentru care au existat suspiciunile care au fundamentat solicitarea, sub sancțiunea nulității absolute.

(2) Prin fapte prevăzute de Legea nr. 51/1991 care afectează siguranța națională se înțeleg infracțiunile prevăzute de Titlul X – XII din Codul penal, cele prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare precum și cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism. Extinderea situațiilor pentru care pot fi obținute mandate de siguranță națională prin orice acte normative sau administrative este interzisă și se pedepsește, potrivit legii. (3) Datele, informațiile și rezultatele mandatelor de supraveghere tehnică obținute cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (2) nu pot fi utilizate în cadrul niciunui proces penal, indiferent de stadiul de soluționare a cauzei.”

La articolul 162, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Obiectele care nu au legătura cu cauza se restituie persoanei căreia îi aparțin, în termen de 30 de zile de la data ridicării, cu excepția celor care sunt supuse confiscării, în condițiile legii sau pentru care a fost obținut ulterior mandat de percheziție.”

La articolul 168, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (151) cu următorul cuprins:
„(151) Datele obţinute dintr-un sistem informatic sau dintr-un sistem de stocare a datelor informatice care nu au legătură cu infracţiunea pentru care se efectuează urmărirea penală și pentru care a fost autorizată percheziția în acea cauză se şterg definitiv din copiile efectuate în baza alin. (9) şi nu pot fi folosite în alte cauze penale și pentru dovedirea altor fapte, pentru care nu există mandat de percheziție. În cazul în care, pe parcursul percheziționării sistemului de stocare a datelor informatice, se descoperă indicii din care rezultă suspiciuni de săvârșire a altor fapte penale, se poate solicita mandat de percheziție informatică și în legătură cu acele fapte sau persoane.”

După art. 171 se introduce un nou articol, art. 1711, cu următorul cuprins:

”171 – (1) Obiectele, înscrisurile sau datele informatice predate sau ridicate silit, potrivit art. 170 și 171 pot fi folosite ca probe numai pentru dovedirea infracțiunilor ce fac obiectul dosarului în care au fost solicitate. În cazul în care, pe parcursul percheziționării, se descoperă indicii din care rezultă suspiciuni de săvârșire a altor fapte penale, se poate solicita mandat de percheziție și în legătură cu acele fapte sau persoane.
(2) Obiectele, înscrisurile sau datele informatice care nu au fost utilizate în scopul prevăzut la alin. (1) se restituie proprietarului sau se distrug, după caz, în termen de 30 de zile de la data la care se constată că nu sunt utile pentru dovedirea faptei aflată în curs de cercetare penală pentru care au fost predate ori ridicate silit sau pentru care ulterior a fost obținut mandat de percheziție sau care au fost ridicate silit în mod legal.”

Autor:  Luminița Pirvu