DNA descrie, în referatul privind dosarul despaguburilor de la ANRP, in care au intrat, printre altii, fostul sef ANI Horia Georgescu si deputatul PNL Theodor Niculescu, care era schema de lucru:

La data de 04.03.2015, ca urmare a denunţurilor formulate de COCOŞ DORIN şi COCOŞ ALIN, prin ordonanţa nr. 10/P/2015, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 şi 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, constând în primirea de către DIACOMATU SERGIU a sumei de 400.000 euro pentru urgentarea soluţionării dosarelor cu nr. 21567/FFCC/2010, 21997/FFCC/2010, 22139/FFCC/2010 şi 22076/FFCC/2010.
După sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în modalităţile arătate mai sus, la data de 10.03.2015, Guvernul României a transmis Raportul de control al Corpului de control al Primului-Ministru privind verificările efectuate la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în legătură cu modul de îndeplinire a atribuţiilor în procesul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 10/2001, prin care se sesizează încălcări ale dispoziţiilor legale privind modul de îndeplinire a atribuţiilor în procesul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, pentru perioada 2008-2011.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. 10/P/2015, întrucât pentru aspectele sesizate prin Raportul Corpului de control al Primului-Ministru, Direcţia Naţională Anticorupţie fusese sesizată la data de 12.01.2015 de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, dosarele de despăgubire menţionate în acest raport fiind aceleaşi ca în actul de sesizare precizat mai sus.

Prin ordonanţa nr. 10/P/2015 din 11.03.2015 s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 309 C.pen. (mai multe acte materiale corespunzătoare fiecărui dosar de despăgubire) în art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 309 C.pen.(pentru fiecare dosar de despăgubire, urmând a fi reţinută câte o infracţiune de abuz în serviciu, săvârşită în concurs real) iar prin ordonanţa nr. 10/P/2015 din 13.03.2015 s-a dispus reunirea dosarului nr. 10/P/2015 la dosarul nr. 700/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei.

Prin ordonanţa nr. 10/P/2015 din 13.03.2015 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care se efectuează urmărirea penală din abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 309 C.pen. încomplicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., întrucât, din probele administrate în cauză, rezultă că, prin rapoartele de evaluare întocmite în dosarele nr. 8745/CC/2006, 26600/CC/2006 şi 13653/FFCC/2008, evaluatorii desemnaţi de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor au supraevaluat terenurile evaluate, contribuind în acest fel la prejudicierea bugetului de stat prin prezentarea rapoartelor de evaluare Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor şi aprobarea lor de această comisie formată din: ZAAROUR INGRID, IUORAŞ MIHNEA-REMUS, MARKO ATTILA-GABOR, POPA-MOCANU INGRID-LUCIANA, BACIU REMUS-VIRGIL, CANANGIU CONSTANTIN-CĂTĂLIN,NICOLESCU THEODOR-CĂTĂLIN şi GEORGESCU HORIA, care au aprobat rapoartele de evaluare ale experţilor evaluatori: VIŞOIU GHEORGHE – angajat al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, NISTOR NECULAI – angajat în cadrul ROM-CONSULTING CO S.R.L., DRULĂ DORIN-CORNEL – angajat în cadrul PRECISS CONSULTING S.R.L. şi HANU FLORIN ALEXANDRU.

Cu caracter prealabil:

La data de 12.01.2015, Guvernul României – Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la faptul că, în decursul anului 2009, Curtea de Conturi a României a efectuat un control la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, control ce a avut ca obiect fundamentarea şi utilizarea fondurilor alocate pentru plata despăgubirilor în anul 2008.

În acest context, s-a constatat de către Curtea de Conturi a României că, rapoartele de evaluare a imobilelor pentru care s-au acordat despăgubiri conform Legii nr. 247/2005 nu au respectat cerinţele Standardelor Internaţionale de Evaluare cu privire la estimarea valorii de piaţă a imobilelor.

Astfel, în baza Deciziei nr. 2/15.06.2009, Curtea de Conturi a României a obligat preşedintele Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor să verifice toate rapoartele de evaluare care au stat la baza celor 2.843 de decizii emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv să se reevalueze toate imobilele care fac obiectul rapoartelor de evaluare care nu au respectat Standardele Internaţionale de Evaluare.

Prin încheierea nr. II/2 din 01.09.2009, Curtea de Conturi a României, Departamentul II, a admis în parte contestaţia formulată de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în sensul reverificării doar a rapoartelor de evaluare al căror cuantum de despăgubiri depăşea valoarea de 500.000 lei, hotărârea Curţii de Conturi a României rămânând definitivă prin respingerea recursului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În baza deciziei Curţii de Conturi a României şi în urma reevaluării de către societatea Mondopuls S.R.L. a unui număr de 452 de dosare s-a constatat că într-un număr de 94 de dosare, valoarea stabilită iniţial a fost cu peste 20% mai mare decât cea stabilită de evaluatorul nou desemnat.

În conţinutul sesizării, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a arătat că prin Decizia nr. 10 din 10.10.2013 a Curţii de Conturi a României s-a dispus Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi reevaluarea dosarelor în care s-au acordat despăgubiri în perioada 2009-2011 privind un număr de 1.812 de dosare.

În aceste condiţii, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie în vedere declanşării cercetărilor pentru stabilirea şi recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat prin supraevaluarea unor imobile pentru care s-au acordat despăgubiri, datele existente conducând la concluzia unor supraevaluări în detrimentul statului român.

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a solicitat verificarea aspectelor sesizate, constatarea faptelor penale săvârşite în procesul de evaluare şi cel de aprobare a rapoartelor de evaluare, stabilirea şi recuperarea prejudiciului creat bugetului de stat, ataşând sesizării situaţia dosarelor reevaluate având o diferenţă de peste 20% faţă de evaluarea iniţială, situaţia dosarelor cu evaluări aprobate în anul 2008, fără reevaluare, situaţia rapoartelor de evaluare în baza Legii nr. 10/2001, care au stat la baza deciziilor emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor în perioada 2009-2011 şi care au o valoare mai mare de 2.500.000 lei, situaţia rapoartelor de evaluare (fond funciar) care au stat la baza deciziilor emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor în perioada 2009-2011 şi care au o valoare mai mare de 2.500.000 lei.

Ulterior, la data de 16.01.2015 şi în completarea plângerii iniţiale, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a transmis o situaţie cuprinzând un număr de 78 de dosare de despăgubire cu privire la care există suspiciuni referitor la modul în care a fost stabilită valoarea imobilelor pentru care s-au acordat despăgubiri de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în perioada 2008-2009.

Probele administrate au relevat că supraevaluarea terenurilor pentru folosul necuvenit material ori nematerial al celor 11 beneficiari, având ca urmare prejudicierea bugetului public al Statului Român s-a realizat prin două acțiuni infracționale concertate: a) dispozițiile abuzive ale membrilor comisiei C.C.S.D.; b) complicitatea evaluatorilor;

Astfel,

a) dispoziţiile decizionale abuzive din datele de: 02.09.2008( în legătură cu dosarul nr. 13653/FFCC/2008) ; 10.11.2008 (în legătură cu dosarul de despăgubire nr. 8745/CC/2006); și din data de 04.12.2008 (în legătură cu dosarul nr. 8745/CC/2006) inclusiv a celor 5 membrii ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor care a prejudiciat cu echivalentul a 75 milioane euro bugetul Statului Roman a fost posibilă prin activitatea infracțională a celor a tuturor membrilor, inclusiv a inculpatei față de care dispus măsura preventivă a controlului judiciar, dar și a celor față de care în acest moment cercetările sunt într-o altă etapă procesuală , membrii ai C.C.S.D.[inculpatii 1 – 4 ]; evaluatorii [inculpații 5 – 8 DRULĂ DORIN CORNEL, HANU ALEXANDRU, NESTOR, VIȘOIU GHEORGHE ] şi beneficiarii[inculpatul VIȘOIU VALENTIN,sa ] care prin aportul individual infracțional al fiecăruia, corelat, în realizarea scopurilor pe care fiecare le-a urmărit, a produs rezultatul periculos pentru valoarea socială ocrotită – bugetul statului roman;

b) complicitatea experților evaluatori s-a realizat potrivit probelor administrate până în acest moment în cursul urmăririi penale, în următorul mod:

– în dosarul de despăgubire nr. 26.600/CC/2006 expertul evaluator, DRULĂ DORIN-CORNEL, a efectuat evaluarea imobilului, situat în Bucureşti, Intrarea Apeductului nr. 17, sector 6, compus din 1.535 metri pătraţi şi construcţie demolată prin comparație cu o proprietate cu destinație rezidențială, stabilind o valoare de 2.137.636 euro, respectiv 7.851.965 lei, evaluarea utilizând abordarea costului de înlocuire; această evaluare a fost confirmată inclusiv de către evaluatorul, VIȘOIU GHEORGHE, angajat ANRP astfel încât o construcţie demolată a ajuns să valoreze 7.354.140 lei, echivalentul a 2.002.110 euro, deși în realitate aceea construcţie demolată avea valoarea de 7.354.140 lei, echivalentul a 2.002.110 euro.

-în dosarul de despăgubire nr. 8745/CC/2006 expertul evaluator NISTOR NECULAI a realizat evaluarea terenului prin metoda comparaţiei directe și s-a bazat pe 3 oferte de vânzare terenuri cu „caracteristici comparabile cu terenul analizat” bazate pe prețul de ofertă , metoda comparaţiei vânzărilor presupune o comparaţie directă a terenului evaluat cu loturile similare de teren tranzacţionate recent pe piaţă şi pentru care există informaţii disponibile, iar elementele de comparaţie se referă la drepturile de proprietate, restricţiile legale, condiţiile de piaţă (data vânzării), caracteristicile fizice: suprafaţa şi forma, deschiderea la faţadă, topografia, localizarea, priveliştea, zonarea terenului şi preţurile de ofertă (nenegociate);deci nu s-a bazat pe valoarea de piață estimată a terenului situat în Bucureşti sector 4, şos. Olteniţei nr. 290 (fostul Sector Agricol Ilfov, com. Dudeşti-Cioplea) în suprafaţă de 55.390 metri pătraţi, care prin această metodă de supraevaluare a ajuns la 950-1100 euro/metru pătrat, deși valoarea de piață era de 414 euro. Raportul de evaluare a fost avizat de expertul evaluator VIŞOIU GHEORGHE la 25.11.2008, angajat ANRP care nu a manifestat nicio preocupare pentru valoarea reală.

– în dosarul de despăgubire nr.13563/FFCC/2008 evaluarea terenului s-a bazat pe expertiza tehnică extrajudiciară de identificare a suprafeței de teren care a fost efectuată de către expertul angajat de VIȘOIU VALENTIN, în calitate de cesionar al drepturilor asupra terenului de 20, 5 ha care a stabilit că suprafața de 21, 30 ha – este situată pe teritoriul administrativ al Municipiului București, sector 3 și de 4 ha pe teritoriul administrativ al comunei Cernica, că terenul este compus din 23 de parcele, grupate în 6 zone, astfel: zona 1 (Palladay – Decembrie1918), zona 2 (Pallady-Anticorozivului), zona 3 (Drumul între tarlale), zona 4 (Splaiul Unirii – N. Grigorescu), zona 5 (Splaiul Unirii – Depoul Titan- N. Grigorescu) și zona 6 (Splaiul Unirii – aproape de centură).Având în vedere efectuarea identificării amplasamentului terenului mai sus menționat, evaluatorul HANU ALEXANDRU- FLORIN a întocmit raportul de evaluare având ca obiectiv estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare, raportul fiind înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor cu nr. 8475/R/08.08.2008.Conform raportului de evaluare, valoarea terenului a fost estimată la suma de 104.640.072 euro, echivalentul a 375.050.942 lei la cursul de schimb al B.N.R. din data de 23.07.2008 (3,5842lei/1euro), prin raportare la prețul pe metru pătrat fiind stabilit astfel: pentru zona 1 (Palladay – Decembrie1918) la valoarea de 1002,68 euro/mp, pentru zona 2 (Pallady-Anticorozivului) la valoarea de 615,13 euro/mp, pentru zona 3 (Drumul între tarlale) la valoarea de 332,50 euro/mp, pentru zona 4 (Splaiul Unirii – N. Grigorescu) la valoarea de 662,63 euro/mp, pentru zona 5 (Splaiul Unirii – Depoul Titan- N. Grigorescu) la valoarea de 330,74 euro/mp și pentru zona 6 (Splaiul Unirii –centură) la valoarea de 144,64 euro/mp. folosind metoda abordării prin comparaţie”, metoda cantitativă, prin procedeul analizei pe perechi de date, evaluatorul folosind pentru fiecare dintre cele 6 zone evaluate câte 3 comparabile selectate din rândul ofertelor de vânzare de imobile ale agențiilor imobiliare din zonă precum și din publicații cu rubrici de publicitate imobiliară . VIȘOIU VALENTIN a făcut menținea că a primit sinteza evaluării și este de acord cu valoarea de 104.640.071 euro stabilită în raport, semnând în acest sens.

Astfel, folosirea acestor comparabile care reprezentau terenuri situate în alte zone, de către inculpații, a identificării furnizate chiar de către inculpatul VIȘOIU VALENTIN persoană direct interesată în obţinerea unei evaluări de piaţă cât mai mari, fără nici măcar o singură raportare la un criteriu obiectiv sau neutru, au determinat supraevaluarea terenurilor cu echivalentul a 75.000 euro, sumă pe care membrii, folosind toate mijloacele în scopul realizării rezultatului ce a cauzat prejudiciul comisiei [ inculpatii 1 – 4 ] au oferit-o fără nici un minim de analiză, fără să-şi pună nici cea mai elementară întrebare din bugetul statului român.

În contextul acestor elemente de evaluare, pro parte, evident părtinitoare, experții au folosit numai datele şi informaţiile, furnizate de beneficiar (pentru că evident avea interesul obţinerii unor despăgubiri cât mai mari) sau cele accesate pur și simplu de pe net sau furnizate prin păreri verbale, la o discuție și nu s-au raportat la nici un element de evaluare neutru, la nici un element de evaluare care să aibe o legatură cu tipul de teren evaluat, cu tipul de construcție aşa cum prevăd în mod obligatoriu dispozitiile art.16 din Legea nr.247/005 TitlulVII . Scopul acestui demers infracţional l-a constituit majorarea valorii terenurilor în interesul material al beneficiarilor .

În concluzie, probele administrate în cursul urmăririi penale până în acest moment au relevat că,practic, pe baza acestor elemente de evaluare, total diferite de tipul terenurilor, construcției evaluate, membrii C.C.S.D, inculpaţii 1 – 4 au oferit [,,furând din bugetul statului roman prin deciziile abuzive luate cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor art. 16 alin.7 şi art. 7 din Regulamentul nr. 30 din 2005, care prevăd expres că: ,,În baza raportului de evaluare Comisia centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare,, – când raportul nu respecta standardul legal şi criteriile evaluare; respectiv încălcarea flagrantă a dispozițiilor art. 10 alin. 6, astfel cum a fost modificat prin legea 247/2005, în care se menţionează „valoarea corespunzătoare a construcţiilor preluate în mod abuziv şi demolate se stabilesc potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării modificării, stabilită potrivit standardelor Internaţionale de Evaluare, în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului”] beneficiarilor sumele de echivalentul a 75 milioane euro, dar şi–au realizat şi folosul personal, de natură materială, cazul expertului evaluator HANU care a primit 10.000 euro de la beneficiarul VIȘOIU VALENTIN sau profesională şi anume:

– unii dintre membrii (ex: inculpatul DIACOMATU SERGIU BOGDAN faţă de care se efectuează cercetări în dosarul disjuns sub aspectul infracţiunii de luare de mită în cuantum de 400.000 euro, ca urmare a exercitării abuzive a atribuţiilor de serviciu în legătură cu soluţionarea dosarelor de despăgubire; Inculpatul HANU care afirmativ a declarat că pentru evaluarea din dosarul în care avea interes VIȘOIU VALENTIN a primit de la acesta ulterior evaluării suma de 10.000 euro);

– alţi membrii ai aceleiaşi comisii au obţinut foloase de natură profesională (ex: cei 4 inculpaţi: au acceptat să rămână în comisie deși nu erau interesați de atribuțiile profesionale, argumentele fiind mai degrabă de tipul : am rămas să evit tensiunile politice, ca și cum scopul ar fi fost de a nu supăra , de a nu – și fragiliza poziția personală, de a – și conserva poziția și nu acela de a-și îndeplini îndatoririle profesionale acționând în folosul beneficiarilor sumelor prin acceptarea posibilității producerii rezultatului infracțional);

– cei patru beneficiari au obtinut foloase de natura materială: toți patru au fost înscriși la FONDUL PROPRIETATEA și au beneficiat pe lângă despăgubiri, de acțiuni pe care le-au valorificat pe bursă[cei 2 au fost dobanditori de buna credință, cercetarile efectuate pana in prezent nestabilind că a existat o legatură infracțională între aceștia și VIȘOIU VALENTIN].

Concret, cronologia soluționării fiecărui dosar de despăgubire relevă că, prilejul soluționării acestora a fost considerat de către membrii C.C.S.D.ca momentul potrivit profesional pentru așezarea în centrul activităţii profesionale a demersurilor infracţionale, constând în preocuparea majoră, manifestată prin acţiuni active şi pasive, alături de complici, pentru obținerea folosului necuvenit, aşa cum vom dezvolta în cele ce urmează.

Analiza documentelor ce au stat la baza dosarelor de despăgubire, a declaraţiilor martorilor audiaţi în cauză, au relevat elemente probatorii insurmontabile privitoare la implicarea celor 4 membrii C.C.S.D. în săvârşirea abuzului în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi a dezvăluit tabloul unei conivenţe tacite între susnumiţi, în sensul unor acţiuni concertate de alterare a actului de despăgubire reparator.

Astfel, din actele de urmărire penală, au rezultat următoarele:

1.Referitor la dosarul nr. 8745/CC/2006, prin Decizia nr. A7203/02.09.2002, Ministerul Apărării Naţionale a hotărât, pentru terenul în suprafaţă de 55.390 metri pătraţi situat în Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 290, sector 4, să îi facă lui BORŢICĂ MIRCEA-ADRIAN-VICTOR, moştenitor al proprietarilor BORŢICĂ ZAMFIR şi ELISABETA, o ofertă de restituire prin echivalent, constând în acordarea de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare sau în acţiuni la societăţi comerciale tranzacţionate pe piaţa de capital în valoare totală de 31.167.620.660 lei la data de 11.02.2002.Dosarul a fost înregistrat la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sub nr. 8745/CC/2006 la 15.02.2006.

În baza Deciziei nr. A 7203/02.09.2002 a Ministerului Apărării Naţionale, a raportului de evaluare întocmit de ROM CONSULTING CO S.R.L., prin expert evaluator NISTOR NECULAI, în temeiul art. 13 alin. 1 şi al art. 16 alin. 7 din Titlul VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, prin Decizia nr. 3781 din 04.12.2008, a hotărât emiterea titlului de despăgubire în favoarea lui BORŢICĂ ANCA-VALENTINA în valoare de 42.273.000 lei, respectiv în favoarea lui BORŢICĂ MIRCEA-ADRIAN-VICTOR în cuantum de 42.273.000 lei.Decizia a fost semnată de preşedintele ZAAROUR INGRID. La data de 27.10.2008, ROM CONSULTING CO S.R.L., prin expertul evaluator NISTOR NECULAI, a întocmit un raport de evaluare, conform căruia valoarea de piaţă estimată, la data de 27.10.2008, pentru terenul situat în Bucureşti sector 4, şos. Olteniţei nr. 290 (fostul Sector Agricol Ilfov, com. Dudeşti-Cioplea) în suprafaţă de 55.390 metri pătraţi este de 22.931.460 euro, respectiv 84.546.000 lei.

Evaluarea terenului prin metoda comparaţiei directe s-a bazat pe 3 oferte de vânzare terenuri cu „caracteristici comparabile cu terenul analizat”, preţul de ofertă fiind de 950-1100 euro/metru pătrat. Astfel, expertul a evaluat un metru pătrat la 414 euro.

Raportul de evaluare a fost avizat de expertul evaluator VIŞOIU GHEORGHE la 25.11.2008 . Dosarul se regăseşte la poziţia nr. 59 din tabelul cu decizii ce urmează a fi emise în baza raportului de evaluare semnat de ZAAROUR INGRID, IUORAŞ MIHNEA-REMUS, MARKO ATTILA-GABOR, POPA-MOCANU INGRID-LUCIANA, BACIU REMUS-VIRGIL, CANANGIU CONSTANTIN-CĂTĂLIN, NICOLESCU THEODOR-CĂTĂLIN şi GEORGESCU HORIA, aceleaşi persoane semnând şi procesul-verbal de şedinţă din 04.12.2008 în care s-a aprobat raportul de evaluare.La data de 23.04.2009, BORŢICĂ ANCA-VALENTINA a solicitat emiterea titlului de conversie, iar Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la data de 11.05.2009 a emis Decizia nr. 6481, conform căreia s-a emis titlul de conversie în cuantum de 42.023.000 lei, reprezentând un număr total de 42.023.000 acţiuni la o valoare nominală de 1 leu pentru fiecare acţiune la Fondul Proprietatea.

La data de 23.04.2009, BORŢICĂ MIRCEA-ADRIAN-VICTOR a solicitat emiterea titlului de conversie, iar Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la data de 11.05.2009, a emis Decizia nr. 6482, conform căreia s-a emis titlul de conversie în cuantum de 42.023.000 lei, reprezentând un număr total de 42.023.000 acţiuni, la o valoare nominală de 1 leu pentru fiecare acţiune la Fondul Proprietatea.Tot la data de 23.04.2009, BORŢICĂ MIRCEA ADRIAN VICTOR a solicitat emiterea titlului de plată, iar Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la data de 11.05.2009, prin Decizia nr. 762, a emis titlul de plată în cuantum de 250.000 lei. La aceeaşi dată, BORŢICĂ ANCA VALENTINA a solicitat emiterea titlului de plată, iar Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la data de 11.05.2009, prin Decizia nr. 761 a emis titlul de plată în cuantum de 250.000 lei.

Conform extrasului de cont din 10.12.2010 s-au efectuat către BORŢICĂ MIRCEA ADRIAN VICTOR, la aceeaşi dată, 2 plăţi de câte 125.000 lei fiecare, iar conform extrasului de cont din 30.11.2010 s-au efectuat către aceeaşi persoană 2 plăţi de câte 125.000 lei fiecare.

În urma unui control efectuat în cursul anului 2009 de Curtea de Conturi a României, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a fost obligată să procedeze la reevaluarea imobilelor din dosarele de despăgubire pe anul 2008.

Astfel, prin raportul de evaluare din 29.03.2013, s-a stabilit că valoarea de piaţă a imobilului în suprafaţă de 55.390 metri pătraţi, situat în Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 290 este de 77.771.210 lei, echivalentul a 21.093.930 euro (data de referinţă a evaluării fiind 23.10.2008), faţă de 84.546.000 lei, echivalentul a 22.931.460 euro, cât stabilise evaluatorul NISTOR NECULAI, prin raportul de evaluare în baza căruia s-a emis decizia de despăgubire în dosarul nr. 8745/CC/2006, diferenţa rezultată fiind de 1.837.530 euro, echivalentul a 6.774.790 lei.

2.Referitor la dosarul nr. 26.600/CC/2006, prin Dispoziţia nr. 5873 din 29.05.2006, Primăria Municipiului Bucureşti a respins cererea de restituire în natură a imobilului situat în Bucureşti, Intrarea Apeductului nr. 17, sector 6, formulată de CONSTANTIN TUDOR şi s-au acordat măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul respectiv, compus din 1.535 metri pătraţi şi construcţie demolată.

Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, prin Decizia nr. 3333/ 10.11.2008, având în vedere dispoziţia cu nr. 5873/29.05.2006 a Primăriei Municipiului Bucureşti, contractul de cesiune nr. 4365/06.11.2007 şi raportul de evaluare, în temeiul art. 13 alin. 1 şi al art. 16 alin. 7, Titlul VII din Legea nr. 247/2005 a decis emiterea titlului de despăgubire în favoarea lui CONSTANTIN AUREL în cuantum de 7.837.696, 31 lei.

Conform contractului de cesiune nr. 4365/06.11.2007, CONSTANTIN TUDOR a cesionat drepturile ce i se cuvin în baza Dispoziţiei nr. 5873/29.05.2006 către CONSTANTIN AUREL, cesiunea fiind cu titlu gratuit.

La data de 07.01.2008, CONSTANTIN AUREL a solicitat soluţionarea cu prioritate a dosarului, motivând cu „starea de sănătate foarte şubredă” a tatălui său şi cu vârsta înaintată, ataşând cererii un certificat medical, conform căruia CONSTANTIN TUDOR suferă de mai multe afecţiuni.Cererea a fost înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor sub nr. 730811 şi a fost rezoluţionată „caz special 26.600/CC/în aşteptare”.La data de 20.06.2008, PRECISS CONSULTING S.R.L., prin expert evaluator DRULĂ DORIN-CORNEL, a efectuat evaluarea imobilului, stabilind o valoare de 2.137.636 euro, respectiv 7.851.965 lei.

Expertul evaluator, apreciind că proprietatea de evaluat avea destinaţie rezidenţială şi este demolată, a apreciat oportună evaluarea utilizând abordarea costului de înlocuire. De asemenea, expertul evaluator a apreciat că, întrucât oferta case/vile este aproape inexistentă (în locul casei existând blocuri), abordarea prin comparaţie directă de piaţă nu a putut fi aplicată.

După întocmirea raportului de evaluare la data de 15.10.2008, expertul evaluator VIŞOIU GHEORGHE a avizat raportul cu menţiunea că „studierea preţului de piaţă este în sarcina evaluatorului”. Soluţia propusă de consilierul IORDACHE EMANUELA a fost „pentru şedinţă”.

Dosarul nr. 26.600/CC/2006 a fost introdus pe tabelul cu decizii ce urmează a fi emise în baza raportului de evaluare, la data de 10.11.2008, tabelul fiind semnat de ZAAROUR INGRID, IOURAŞ MIHNEA-REMUS, MARKO ATTILA-GABOR, POPA-MOCANU INGRID-LUCIANA, BACIU REMUS-VIRGIL, NICOLESCU THEODOR-CĂTĂLIN şi GEORGESCU HORIA.

În şedinţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din 10.11.2008, a fost aprobată lista cu decizii ce urmează a fi emise în baza raportului de evaluare, procesul-verbal fiind semnat de ZAAROUR INGRID, IOURAŞ MIHNEA-REMUS, MARKO ATTILA-GABOR, POPA-MOCANU INGRID-LUCIANA, BACIU REMUS-VIRGIL, NICOLESCU THEODOR-CĂTĂLIN şi GEORGESCU HORIA .

În baza cererii de opţiune din 23.01.2009 formulată de CONSTANTIN AUREL, în baza Deciziei nr. 103/28.01.2009, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a emis titlul de conversie în cuantum de 7.337.696, 31 lei, reprezentând un număr total de 7.337.696 acţiuni, la o valoare nominală de 1 leu pentru fiecare acţiune. În baza aceleiaşi cereri de opţiune, din aceeaşi dată, în baza Deciziei nr. 1171/25.08.2010, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a emis în completare titlul de conversie în cuantum de 500.000 lei, reprezentând un număr de 500.000 acţiuni, la o valoare nominală de 1 leu pentru fiecare acţiune.În urma unui control efectuat în cursul anului 2009 de Curtea de Conturi a României, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a fost obligată să procedeze la reevaluarea imobilelor din dosarele de despăgubire pe anul 2008.

Astfel, prin raportul de evaluare din 29.03.2013, a stabilit că valoarea de piaţă la data de 20.06.2008 a terenului compus din teren în suprafaţă de 1.535 metri pătraţi şi construcţie demolată este de 7.354.140 lei, echivalentul a 2.002.110 euro.

3.Referitor la dosarul nr. 13563/FFCC/2008, prin Hotărârea nr. 935 din 16.04.2008 a Comisiei Municipiului Bucureşti pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar, semnată de către prefectul de la acea dată, CĂTĂLIN DEACONESCU, s-au soluționat cererile nr. 222/1998 și nr. 43152/2005 formulate de către numitele OLOȘUTEANU MATILDA și GHEȚU ELENA, propunându-se acordarea de despăgubiri pentru terenul în suprafaţă de 20, 5 ha, situat pe raza fostei comune Dudești – Cioplea, actualmente sector 3, București.

Emiterea hotărârii în favoarea numitelor OLOȘUTEANU MATILDA și GHEȚU ELENA s-a întemeiat pe calitatea acestora de moștenitoare ale defuncților MATEESCHI/ ANGHELOF IVAN ȘI MATEESCHI/ ANGHELOF NEDELEA, conform certificatelor de moștenitor nr. 13/ 05.01.1983 dat în dosarul nr. 20/1983 de Notariatul de Stat local al sectorului 3 și nr. 50 / 21.05.1996 dat în același dosar succesoral, eliberat de B.N.P. MARIA VASILESCU din București.Anterior emiterii acestei hotărâri de către Primăria Mun. București, prin contractul de cesiune de drepturi litigioase autentificat sub nr. 170 din 25.02.2008, OLOȘUTEANU MATILDA, și GHEȚU ELENA, au transmis lui VIȘOIU VALENTIN, drepturile prezente şi viitoare privind suprafaţa de 20, 5 ha pătraţi, teren situat în Bucureşti, în zona fostei comune Dudești – Cioplea, actualmente sector 3. Preţul dreptului litigios privind suprafaţa de 20,5 ha, conform contractului de cesiune de drepturi litigioase, a fost de 2.713.500 euro. La data de 24.04.2008, Guvernul României – Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a trimis Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor extrasul Hotărârii nr. 935 din 16.04.2008 a Comisiei Municipiului Bucureşti pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar, documentaţia doveditoare, înregistrată la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti sub nr. 5909/27.02.2008 și 11427/10.04.2008.Dosarul a fost înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor la data de 24.04.2008 sub nr. 13653/FFCC/2008.

La data de 06.05.2008, s-a încheiat anexa la contractul de prestări servicii nr. 44/2007 având ca obiect realizarea unui raport de evaluare pentru proprietatea de 20, 5 ha, teren situat pe raza fostei comune Dudești – Cioplea, actualmente sector 3, București, de către evaluatorul HANU ALEXANDRU- FLORIN. Acesta, prin referatul înregistrat la data de 30.06.2008 la Autoritatea Națională Pentru Restituirea Proprietăților, a restituit dosarul, motivând faptul că amplasamentul celor 20, 5 ha de teren ce urma a fi evaluat, nu ,,este clar definit”.

La cererea numitului VIȘOIU VALENTIN, în calitate de cesionar al drepturilor asupra terenului de 20, 5 ha, la data de 11.07.2008, s-a întocmit un raport de expertiză tehnică extrajudiciară având ca obiect identificarea suprafeței de teren ce a făcut obiectul contractului de cesiune dintre OLOȘUTEANU MATILDA și GHEȚU ELENA, pe de o parte, și VIȘOIU VALENTIN, pe de altă parte, înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 6 zile mai târziu, respectiv la data de 17.07.2008, suprafața terenurilor aferente drepturilor litigioase transmise către numitul VIȘOIU VALENTIN este de 21, 30 ha – situată pe teritoriul administrativ al Municipiului București, sector 3 și de 4 ha pe teritoriul administrativ al comunei Cernica. Terenul este compus din 23 de parcele, grupate în 6 zone, astfel: zona 1 (Palladay – Decembrie1918), zona 2 (Pallady-Anticorozivului), zona 3 (Drumul între tarlale), zona 4 (Splaiul Unirii – N. Grigorescu), zona 5 (Splaiul Unirii – Depoul Titan- N. Grigorescu) și zona 6 (Splaiul Unirii – aproape de centură).

Pe baza acestei identificări extrajudiciare a amplasamentului terenului mai sus menționat, evaluatorul HANU ALEXANDRU- FLORIN a întocmit raportul de evaluare având ca obiectiv estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare, raportul fiind înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor după 10 zile la data de /08.08.2008.

Conform raportului de evaluare, valoarea terenului a fost estimată la suma de 104.640.072 euro, echivalentul a 375.050.942 lei la cursul de schimb al B.N.R. din data de 23.07.2008 (3,5842lei/1euro), prețul pe metru pătrat fiind stabilit astfel: pentru zona 1 (Palladay – Decembrie1918) la valoarea de 1002,68 euro/mp, pentru zona 2 (Pallady-Anticorozivului) la valoarea de 615,13 euro/mp, pentru zona 3 (Drumul între tarlale) la valoarea de 332,50 euro/mp, pentru zona 4 (Splaiul Unirii – N. Grigorescu) la valoarea de 662,63 euro/mp, pentru zona 5 (Splaiul Unirii – Depoul Titan- N. Grigorescu) la valoarea de 330,74 euro/mp și pentru zona 6 (Splaiul Unirii –centură) la valoarea de 144,64 euro/mp.

Pentru determinarea valorii de piaţă a fost aplicată metoda „abordării prin comparaţie”, metoda cantitativă, prin procedeul analizei pe perechi de date, evaluatorul folosind pentru fiecare dintre cele 6 zone evaluate câte 3 comparabile selectate din rândul ofertelor de vânzare de imobile ale agențiilor imobiliare din zonă precum și din publicații cu rubrici de publicitate imobiliară.

Pe fila a treia a raportului de evaluare, la data de 05.08.2008, numitul VIȘOIU VALENTIN a făcut menținea că a primit sinteza evaluării și este de acord cu valoarea de 104.640.071 euro stabilită în raport, semnând în acest sens.

Prin adresa nr. 9984/22.08.2008, expertul evaluator din cadrul Autorității Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor VIȘOIU GHEORGHE a informat conducerea instituției, cu privire la conformitatea cu Standardele Internaționale de Evaluare a raportului nr. 8475/R/08.08.2008 întocmit în dosarul 13653/CC și totodată a precizat că nu are nici un grad de rudenie cu numitul VIȘOIU VALENTIN, cesionar în același dosar.

La data de 27.08.2008, prin contractul de cesiune de drepturi litigioase autentificat sub nr. 3681/27.08.2009, VIȘOIU VALENTIN a transmis numiților MANOLE GHEORGHE ADRIAN, și BARBU FLORIN ȘERBAN, o cotă parte de 12 %, respectiv 17% din drepturile litigioase care făceau obiectul cererii de despăgubire în dosarul 13653/FFCC/2008, acesta păstrând la rândul său, o cotă parte de 71%.

Preţul cotelor părți din dreptul litigios plătit de către cesionarii MANOLE GHEORGHE ADRIAN și BARBU FLORIN ȘERBAN, conform contractului de cesiune de drepturi litigioase, a fost de 336.000 euro, respectiv 476.000 euro.

Dosarul nr. 13653/FFCC/2008 a fost introdus pe agenda de lucru a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din data de 02.09.2008, regăsindu-se la poziţia nr. 312 din tabelul cu decizii ce urmează a fi emise în baza rapoartelor de evaluare, tabel semnat de către ZAAROUR INGRID, IUORAŞ MIHNEA-REMUS, NICOLESCU THEODOR-CĂTĂLIN, POPA-MOCANU INGRID-LUCIANA, BACIU REMUS-VIRGIL, GEORGESCU HORIA, MARKO ATTILA-GABOR și CANANGIU CONSTANTIN-CĂTĂLIN.

În şedinţa din 02.09.2008, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a aprobat raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator HANU ALEXANDRU-FLORIN, procesul verbal de şedinţă fiind semnat de către ZAAROUR INGRID, IUORAŞ MIHNEA-REMUS, NICOLESCU THEODOR-CĂTĂLIN, POPA-MOCANU INGRID-LUCIANA, BACIU REMUS-VIRGIL, GEORGESCU HORIA, MARKO ATTILA-GABOR și CANANGIU CONSTANTIN-CĂTĂLIN.

În cadrul ședinței din data de 16.09.2008, având în vedere cele două contracte de cesiune succesive, respectiv nr. 170/25.02.2008 și nr. 3681/27.08.2008, având ca obiect transmiterea drepturilor privind imobilele ce fac obiectul cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate în dosarul 13653/FFCC/2008, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a aprobat printre altele, modificarea poziției nr. 312 din Anexa II la Raportul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din 02.09.2008, prin înlocuirea persoanelor cedente, respectiv OLOȘUTEANU MATILDA și GHEȚU ELENA cu persoanele cesionare, respectiv VIȘOIU VALENTIN, MANOLE GHEORGHE ADRIAN și BARBU FLORIN ȘERBAN.

La data de 25.09.2008, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a emis Decizia nr. 4764/FF, prin care s-a decis emiterea titlului de despăgubire în favoarea lui VIȘOIU VALENTIN pentru cota de 71%, MANOLE GHEORGHE ADRIAN pentru cota de 12% și BARBU FLORIN ȘERBAN pentru cota de 17%, în cuantum total de 375.050.942 RON, conform raportului de evaluare întocmit. Decizia a fost întocmită de către consilier GHILDUȘI LAVINIA, verificată de către șef serviciu OLTEANU DRAGOȘ și semnată de președintele Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor – ZAAROUR INGRID.

La data de 25.09.2008, VIȘOIU VALENTIN a solicitat convertirea titlului de despăgubire în titlu de conversie (despăgubiri în acţiuni) iar la data de 29.09.2014 s-a emis titlul de conversie nr. 944 în cuantum de 266.286.168,82 lei, reprezentând un nr. total de 266.286.169 acţiuni, la o valoare nominală de 1 leu pentru fiecare acţiune, titlul fiind întocmit de către ACHIM ROBERT, avizat de către DICU ADRIANA și semnat de către vicepreședintele Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor – IOURAȘ MIHNEA REMUS. Decizia a fost ridicată de către acesta la data de 30.09.2008.

Analizând apărările formulate de inculpații 1 – 4 în raport cu acuzațiile penale, aceștia au susținut invariabil că și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu –- și practic prin declarațiile date arată că nu înțeleg de ce li se aduc aceste acuzații.

Aceste apărări sunt evident total nefondate, iar susţinerile inculpaţilor sunt total neadevarate pentru următoarele argumente:

– S-a dovedit prin probele administrate în cauză că inculpații aveau cunoştinţă de prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, de dispoziţiile Legii 247/2005 sau de Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, toate în legătură cu atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor; de altfel acestea erau obligațiile profesionale principale, în condițiile în care ocupau funcții cu responsabilitate clară.