Până la data de 31 ianuarie 2018, PFA-urile, dar și celelalte categorii de contribuabili care au obținut, în cursul anului anterior, venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau venituri din alte surse trebuie să își calculeze veniturile nete totale, iar în cazul în care valoarea acestora va depăși valoarea cumulată a 12 salarii minime brute pe țară vor datora contribuții sociale pentru pensii (CAS) și sănătate (CASS).

Astfel, pașii pe care un contribuabil trebuie să îi facă pentru a-și estima valoarea contribuțiilor de plată aferente veniturilor obținute din aceste surse sunt detaliați mai jos:

1. Calcularea veniturilor totale obținute anul trecut

În primul rând, contribuabilii trebuie mai întâi să-și calculeze toate veniturile nete pe care le-au obținut din activități independente (prin urmare, fără a lua în calcul veniturile din salarii).

Dacă veniturile nete totale obținute din aceste surse depășesc plafonul de 1.900 de lei lunar sau de 22.800 de lei în tot anul 2017, atunci Formularul 600 va trebui completat și depus/transmis până la data de 31 ianuarie 2018.

Atenţie! Este vorba despre veniturile nete obţinute anul trecut, nu despre veniturile brute.

2. Stabilirea venitului ales pentru care contribuabilul va datora contribuții sociale

La punctul anterior s-a stabilit doar obligația de a completa și a depune Formularul 600, iar suma astfel determinată nu are relevanță pentru baza de impozitare a anului 2018.

Pentru stabilirea impozitului în anul 2018, se stabilește „venitul ales”, adică suma pe care contribuabilul dorește să o prezinte ca fiind bază de calcul pentru contribuțiile sociale datorate.

Venitul ales astfel nu poate fi mai mic de 1.900 de lei lunar sau 22.800 de lei anual. Totuși, dacă contribuabilul dorește, poate declara o sumă mai mare, urmând a plăti, în acest fel, contribuții sociale mai mari pentru a beneficia, în acest caz, de o pensie mai mare.

Totodată, Formularul 600 poate fi depus și de către persoanele care nu au obținut, în cursul anului trecut, venituri mai mari de 1.900 de lei lunar sau 22.800 de lei anual, dar care își doresc să contribuie cu sume suplimentare la CAS şi CASS. Nici în cazul acestora, venitul ales nu poate fi mai mic de 1.900 de lei lunar sau 22.800 de lei anual.

3. Declararea venitului ales

Până la data de 31 ianuarie 2018, contribuabilii trebuie doar să-și declare veniturile, prin completarea Formularului 600.

4. Plata contribuțiilor sociale

Plățile efective ale CAS și CASS se vor face trimestrial, până în data de 25 ale ultimei luni din fiecare trimestru.

citeste continuarea AICI