OUG 90/2017 va instaura o nouă criză în Educaţie! Trecerea în sarcina IȘJ-urilor a plăţii salariilor cadrelor didactice, în calitate de ordonatori de credite, permite în contextul politizării generalizate a sistemului, un control politic ticălos şi ipocrit.

Începând de la 1 septembrie 2018, în zeci de județe din țară școlile se vor comasa sau vor fi închise ca urmare a Ordonanţei, iar o mare parte din profesori îşi vor pierde posturile! Suntem într-o ţară în care Revoluția fiscală provoacă haos în Educație şi nu numai.Pentru că a mințit, PSD e obligat acum, cu cel mai scăzut buget din Europa pentru educație de aproximativ 3% din PIB, să închidă şcoli începând cu anul școlar următor pentru a-şi putea respecta otrăvitele promisiuni electorale de creștere a salariilor de la 1 martie. Rețeaua școlară este decisă la nivelul consiliilor locale la propunerea IȘJ-urilor, dar fără dezbateri sau analiza nevoilor şi a impactului.Ministerul Educaţiei, condus încă de sindicalistul Liviu Pop, nu are altă sarcină de la partid decât respectarea pomenilor electorale, fără să se gândească la consecințe şi efecte. Nu interesează pe nimeni din minister faptul că elevii vor fi din ce în ce mai numeroși într-o clasă, depășindu-se cifra legală de 30 de elevi. Şi în prezent, în majoritatea școlilor din mediul urban, grădinițele şi școlile au clase suprapopulate, se comasează clase tocmai pentru a reduce costurile. Numărul minim legal pentru ciclul primar este de 12 elevi, respectiv 15 elevi, într-o clasă pentru ciclul gimnazial şi liceal.Trebuie precizat, de asemenea, că în multe şcoli nu este respectat dreptul profesorilor de limbi străine de a preda pe grupe de elevi dacă există clase cu predare în regim intensiv sau bilingv, tot din considerente politico-financiare, deşi există în vigoare un ordin de ministru care stabilește acest drept, în speţă Ordinul de ministru nr 4797/31.08.2017 – Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv.În epoca globalizării şi a mobilității forței de muncă, a burselor Erasmus şi a documentelor Europass, a restrânge accesul elevilor de a învăţa limbi străine, care indubitabil constituie un instrument important în dezvoltarea personală şi profesională, denotă cel puțin o mentalitate retrogradă, lipsită de echitate, prin care se împiedică progresul la nivel de individ şi societate. Noile planuri cadru de la nivel liceal, puse în dezbatere publică până pe 26 ianuarie, prevăd şi astfel de propuneri discriminatorii şi abuzive.Tot în acest context, reamintesc costul standard/elev din România, acesta este de 355 Ron. Din nefericire, atât valorează educația unui elev pentru actuala putere! Nu interesează pe nimeni subfinanţarea cronică din sistem la care se mai adaugă şi aberantele decizii politice luate de actualul ministru, care conduc la scăderea calităţii actului educațional!”Un popor fără cultură este un popor uşor de manipulat”, spunea marele filosof german Immanuel KANT! Acesta este prețul plătit în ultimii ani de către români şi principala cauză a crizei sociale, politice şi morale în care ne afundăm!Depolitizarea şi profesionalizarea sistemului de educație pentru a face faţă la cerințele europene de pe piața muncii, reducerea abandonului școlar prin finanțarea Programului ” Școala după școală” nu se pot face decât cu o clasă politică responsabilă, în niciun caz cu actuala coaliţie de guvernare care promovează haosul şi instabilitatea!În calitate de profesor şi deputat, condamn cu fermitate aceste măsuri abuzive care aduc atingere dreptului constituțional al copiilor noștri la educație! Fiecărui copil din mediul urban sau rural trebuie să-i fie asigurat accesul la educație de calitate. El nu va deveni om decât dacă este educat, după cum spunea pedagogul Comenius în lucrarea sa “Didactica Magna”! Dreptul la educație este primordial! Școlile trebuie să funcționeze conform Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 şi nu în funcţie de interesele meschine ale guvernului PSD-ALDE.