Salariul lui Dan Manu – 21.375 lei. Vezi toate salariile de la CJ Argeş, la 31 martie

În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, toate autorităţile şi instituţiile publice vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Şi CJ Argeş a publicat lista funcţiilor din CJ Argeş care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Potrivit listei publicată pe site-ul CJ Argeş, Dan Manu are o indemnizaţie lunară de 21.375 lei, vicepreşedinţii Simona Brătulescu şi Ion Mînzînă, 19. 000 lei.
Secretarul judeţului are un salariu de 15.086 lei, arhitectul şef – 14.953 lei, administratorul public – 15.200 lei, director executiv – 14.459 lei, şef serviciu – 13.300 lei, şef birou – 12.350 lei, auditor superior – 9.177 lei, etc.
Cele mai mici salarii sunt ale consilierilor debutanţi – 3.306 lei şi şoferii care încasează 3.515 lei
 La salariile de bază se vor aplica tranşele de vechime în muncă.
Lista salariilor de la CJ Argeş aici