Comisia Europeană a transmis un răspuns către Digi24, după ce președinții celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu au spus că oficialii europeni nu sunt bine informați în ceea ce privește modificarea legilor justiției și a Codurilor penale.

„Comisia a urmărit îndeaproape procesul parlamentar din România li evoluția discuțiilor asupra acestor legi în decurs de mai multe luni. Suntem foarte bine informați desore acest proces, despre mizele care sunt în joc și despre potențiale riscuri. Suntem în contact cu Guvernul, Parlamentul, sistemul judiciar și societatea civilă din România, în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare”, se arată în răspunsul transmis Digi24.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintele instituției, Franz Timmermans, au transmis ieri o declarație comună prin care cereau României să regândească legile justiției.

„Urmărim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc și capacitatea sa de a combate în mod eficace corupția constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Românii puternice în cadrul Uniunii Europene”, se arată în declarația comună.

CE a făcut un apel la Parlament „să regândească acțiunile propuse, să lanseze dezbaterea conform recomandărilor Comisiei și să construiască un consens la scară largă cu privire la calea de urmat. Comisia avertizează din nou cu privire la pericolul regresării și va analiza în detaliu modificările finale aduse legii justiției, codurilor penale și legilor privind conflictul de interese și corupția pentru a stabili impactul acestora asupra eforturilor de garantare a independenței sistemului judiciar și de combatere a corupției”.

 

Scrisoarea Preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului adresată Preşedintelui şi Prim Vice – Preşedintelui Comisiei Europene – miercuri, 24 ianuarie

CAMERA DEPUTATILOR                            SENATUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Jean Claude Juncker – Presedintele Comisiei Europene

 

Domnului Frans Timmermans – Prim Vlce-Presedinte al Comisiei Europene

 

 

 

 

 

 

Draga domnule Presedinte al Comisiei Europene

 

Draga domnule Prim Vlee-Presedinte al Comisiei Europene,

 

 

 

Ne  expnmam  aprecierea   cu   privire   la   interesul   manifestat  de   Comisia Europeanii  in  legatura  cu  dezbaterile  din  Parlamentul   Romaniei   referitoare  la reforma justitiei  �i  modificarea  Codului  penal  �i  Codului  de procedura penalii  in acord   cu  deciziile  Curtii   Constitutionale   a  Rornaniei,   directivele  europene  si deciziile  CEDO pronuntate in aceasta materie.

 

Totodata  ne exprimam  la randul  nostru  speranta  ca  vom incheia  cu succes Mecanismul  de Cooperare �i Verificare, in cursul actualului mandat al Comisiei Europene.

Elaborarea �i examinarea  textelor de lege s-a facut cu respectarea  exigentelor constitutionale, acestea fiind �upuse controlului constitutional  realizat de Curtea Constitutionala a Romaniei. In cadrul controlului de constuutionalitate, Curtea Constitutionala a Rornaniei verificii atat conformitatea cu legea fundamentala, cat si respectarea  standardelor  Comisiei de la Venetia.

 

Referitor  la  dezbaterile  din  Romania   privind  reforma  sistemului  judiciar, acestea   au   fost  prilejuite   de   necesitatea  transpunerii   in   legislatia  nationala   a standardelor   in  materie  de  justitie   la  nivel  european.   Amintim   in  acest   sens, recornandarile    Comisiei    de   la   Venetia    cu   privire   la   clarificarea    statutului procurorilor �i judecatorilor, �i  necesitatea separarii  carierelor  acestora.

 

De asemenea,  au fost avute fa vedere recomandiirile Comisiei Europene  in cadrul  Mecanismului  de  Cooperare  �i  Verificare  cu  privire  la  independenta  si reforma sistemului judiciar.

 

in acelasi timp insii ne exprimiim ingrijorarea cu privire la modul incorect in care   a   fost   informatii  Comisia   Europeanii   in   ceea   ce   priveste   transparenta dezbaterilor  pe  tema justitiei  din  Romania.  Pentru a clarifica  aceste  aspecte,  vii facem cunoscut faptul ca, dezbaterea privind acest subiect a inceput cu mult inainte ca  legile  in  cauza  sii   fie  discutate  si   adoptate  in  Parlament.  Dialogul  a  fast coordonat, intr-o prima faza, de catre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Justitiei,

cu participarea �i  consultarea tuturor organizauilor relevante: Consiliul Superior  al

Magistraturii,   asociatiile  judeciitorilor,   procurorilor   �i   avocatilor,   reprezentantii

societatii  civile  �i  ai  mediului  academic.  in  acest  cadru,  toti  cei  preocupati  de

reforma justitiei  au avut ocazia de a formula amendamente si observatii  de care s-a

tinut seama in procesul de legiferare. Ulterior aceste proiecte au fost dezbiitute in Parlament cu participarea permanentii a reprezentantilor Consiliului Superior al Magistraturii, asociatiilor profesionale ale magistratilor, mediului academic si a celorlalti   participanti   la   actul   de  justitie.   Subliniem   totodata   ca   dezbaterile parlamentare  au  durat  4   luni   �i   au  fost  transmise   live,   pe  site-ul   Camerei Deputatilor, pe toata perioada desfasurarii lor, oferind astfel posibilitatea celor interesati   sii    urrnareasca   indeaproape   argumentele    �i   votul   pentru   fiecare amendament.

 

Referitor la preocuparile exprimate de Comisie in ceea ce priveste consensul realizat  fa\ii de aceste legi,  vii informiim cii din cele 316 amendamente care au fast adoptate la cele trei legi  privind sistemul judiciar din Romania, 229 au fost propuse de catre Consiliul Superior al Magistraturii, iar aproape toate celelalte au venit din partea   sau   au   fost   sustinute   de   asociatiile   profesionale   ale  judeciitorilor   si procurorilor.  0 buna  parte  dintre  acestea  au  fost  sustinute  si  de  partidele  din opozitie, iar zeci de amendamente au fost votate in unanimitate de catre cei prezenti la dezbateri.

 

in acest context, preocuparile exprimate de Comisie sunt eel putin surprinzatoare, mai ales ca aceasta preocupare pentru transparenta �i consens nu s-a manifestat din partea Comisiei atunci cand, guvemul precedent, condus de dornnul Dacian Ciolos,  a  modificat  pe  18  mai  2016,  13  articole  din Codul  penal  si   101 articole  din  Codul  de  procedure  penala,  prin  ordonanta  de  urgenta,  fiirii  nicio dezbatere publica �i fiirii acordul sau miicar consultarea Consiliului Superior al Magistraturii �i a asociatiilor profesionale din domeniu. Din acest motiv, diferenta diametral  opusa a atitudinii  reprezentantilor Comisiei in doua  momente esentiale privind dezbaterile din Romania pe tema justitiei  nu poate fi pusa decal pe seama modului  in  care  a  fost  informatii  Comisia  de  catre  diversele  surse  din  mediul romanesc,

 

Ne-am  fi  asteptat,  desigur,  ca  analiza  Comisiei  asupra  dezbaterilor  din Romania si’i fi avut loc dupa pronuntarea Curtii Constitutionale asupra tuturor celor trei legi privind sistemul judiciar, astfel lncat descrierea sii se raporteze la o imagine cuprinziitoare �i obiectivii a reformei justitiei din Romania.  in acest sens, subliniem faptul ca mecanismele de control constitutional asupra modificiirilor celor trei legi

 

privind  sistemul  judiciar   se  afla  in  plina  desfasurare,   iar  Curtea  Constitutionala

urmeaza sa se pronunte.

 

La fel de  surprinzatoare  sunt,  din punctul  nostru de  vedere,  si preocuparile Comisiei   cu  privire  la  discutiile   din  Parlamentul   Rornaniei   asupra   rnodificarii Codului  Penal �i a Codului  de procedura penala, in conditiile in care Romania,  in calitatea  sa de  stat  membru  al  Uniunii  Europene are obligatia  ca,  pana  la  finalul lunii rnartie, sa transpuna in legislatia nationala  prevederile  Directivei UE 2016/343 privind consolidarea   prezurntiei  de  nevinovatie  �i  ale dreptului  de a fi  prezent  la proces  in cadrul procedurilor  penale.  De asemenea, jurisprudenta  CEDO  ne obliga sa procedam  la revizuirea responsabila  a acelor  prevederi penale  ce au dat nastere abuzurilor sanctionate  de CEDO.  Desi dezbaterea  este inca intr-un  stadiu incipient, vii informam ca toate amendamentele propuse pana in acest moment au fost izvorate din principiile enuntate in acea Directive.  Dezbaterile parlamentare care urrneaza,  se vor  bucura  de  aceeasi  transparenta   �i  deschidere  la  dialog  ca  �i  in  cazul  legilor privind  sistemul  judiciar.  in  acelasi  timp,  considerarn   ca  cei  care  au  informal Comisia  cu privire  la  rnodificarile celor  doua  coduri  in  materie  penala,  respectiv procesual  penala ar fi trebuit  sa prezinte si deciziile  Curtii Constitutionale prin  care mai multe articole din aceste legi au fost declarate  neconstitutionale, fapt care atrage obligatia  Parlamentului  de amenda  legislatia in acord cu deciziile  Curtii  care sunt definitive �i obligatorii.

AI  fi  nefiresc  �i  contrar   principiilor   europene  sa  se  sustina  ca  aceleasi prevederi   legate  care  reglementeaza   activitatea  justitiei   sunt  in  conformitate  cu principiile  europene Intr-o  multitudine  de state  membre  ale Uniunii  Europene,  dar ca Incalca independenta justitiei in Romania.

 

Avand in vedere toate cele de mai sus, considerarn ca manifestarea interesului Comisiei   cu  privire  la  dezbaterile   din  Parlamentul   Romaniei   pe  teama  justitiei reprezinta  o oportunitate  pentru dezvoltarea  unui dialog  permanent  intre cele doua institutii pentru clarificarea  tuturor problemelor  in dezbatere.

 

Drept   urrnare,  ne manifestam toata  deschiderea  pentru o colaborare  cat mai stransa, dar bazata pe adevar �i informare reciproca corecta,  care sa asigure astfel un fundament solid pentru consolidarea  statului  de drept, in Romania, concomitent  cu respectarea  drepturilor  �i  libertatilor fundamentale ale cetateanului.

 

 

 

 

Bucuresti,  24 ianuarie 2018

 

 

 

 

 

PRE$EDINTELE CAM�UT   T

 

 

LIVIU Dnniu

 

PR     TELE E�UI

?t1A

PESCU-TARICEANU