Un cetățean român a fost deposedat ilegal de un teren de 5 hectare de către mai multe persoane, printre care și familia lui Antonie Iorgovan, părintele Constituției. Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) constată ilegalitatea în 2007. Ce credeți? Nici în ziua de astăzi statul român nu a reparat încălcarea gravă a dreptului de proprietate al cetățeanului, consfințit prin hotărâre judecătorească definitivă și iervocabilă. Dovadă că mafia imobiliară – și statul corupt în general – a despărțit poporul român de Uniunea Europeană.

  

În anul 1991, Grosu Florica câștiga în instanță un teren de 5 hectare în strada Mușetești, Sectorul 1 din București, teren moștenit de la părinți. Decizia devine definitivă în 13 noiembrie 1991.

Ce să vezi însă? Cităm din dosarul depus la CEDO: ”În cursul anului 994, la propunera comisiei locale a comunei Otopeni, comisia județeană pentru aplicarea Legii 18/1991 a eliberat unor terți titluri de proprietate asupra parcelelor situate în strada Mușetești. Aceștia au contsruit case pe acest amplasamaent”.

Mai pe românește, CEDO spune că Primăria Otopeni a împroprietărit cu terenuri din sectorul 1 al Bucureștiului câteva persoane sus-puse. Printre care și familia Părintelui Constituției, Antonie Iorgovan, plus câțiva generali de Securitate.

Titularul de drept face plângere la Prefectura București, care constată ilegalitatea, dar instituția statului nu face nimic pentru a o repara. Mai ales că aici vorbim de un caz penal, în sensul că o unitate administrativă, cum este Otopeni, nu poate decide pe teritoriul altei unități adminsitrative, cum este București. Primăria Otopeni nu poate da proprietăți în București!

În aceste condiții, Grosu Florica face plângere la CEDO, care îi dă dreptate și cere statului român să pună în aplicare vechea hotărâre judecătorească definitivă, cea din 13 noiembrie 1991. Adică să-i dea femii terenul înapoi.

Pentru că nu se întâmpla nimic, Grosu Florica se adresează din nou instanței din România. Până acum, nu i s-a dat dreptate și nu s-a pus în aplicare hotărârea CEDO. Au trecut 27 de ani de procese, bani tocați și nervi zdruncinați.

Asta înseamnă că mafia imobiliară, formată din foști granguri comuniști, a pus un ”zid de nedreptate” la hotarele de vest ale României, iar poporul român este prizonierul acestei mafii.