Rectificare: Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional transferul unui imobil din Sinaia de la RA-APPS în administrarea SRI, deputații PSD, ALDE și PNL votând în unanimitate. În articolul inițial arătam că SRI a primit Hotelul Triumf din București în administrare, dar informația corectă este că imobilul primit este amplasat pe Strada Furnica din Sinaia.

Detaliile tehnice despre imobilul din Sinaia:

Str.Furnica nr. 50, Oraşul Sinaia, jud. Prahova, Suprafață utilă totală de 172,10 mp
Teren cotă indiviză – de 221 mp
Valoarea de inventar: 1.390.897,45 lei

Votul din Camera Deputaților reprezintă adoptarea unei ordonanțe de urgență date de Guvernul Dăncilă în luna mai, care prevede:

  • Art.1. – Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut în anexa nr.1, din imobil cu destinaţie de sediu pentru instituţii publice în imobil destinat activităţii economice.
  • Art. 2. – (1) Se aproba transmiterea bunului imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” modificându-se în corespunzător (2) Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Serviciului Român de Informaţii, a sumei de 184 mii lei reprezentând valoarea de inventar, inclusiv TVA, a investiţiilor şi modernizărilor prevăzute în anexa nr. 2, realizate la imobilul prevăzut alin. (1) de către Regia Autonoma „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” din fondurile proprii. (3) Imobilul prevăzut la alin. (1), cu investiţiile şi modernizările încorporate, se predă pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.